Hör mer med Cochlear

Ett hörselimplantat kan göra hela skillnaden

Om hörapparaterna inte längre räcker till, är det dags att undersöka om hörselimplantat kan vara ett alternativ för dig. De kan bidra till att du upplever ljud på ett helt nytt sätt, och du kan fokusera mindre på din hörsel och mer på att leva i nuet.

Bättre hörsel är vårt initiativ för personer med måttlig till svår hörselnedsättning. Som din hörselpartner stöttar vi dig på vägen mot den optimala hörsellösningen.

Hörselimplantat kan vara lösningen när hörapparater inte räcker till

Även med hörapparater kan det hända att du eller någon närstående inte hör precis allt. Cochlear™ hörselimplantat skiljer sig från hörapparater. Ett cochleaimplantat kan även förbättra ljudets tydlighet och på så sätt hjälpa dig återfå ditt självförtroende i sociala sammanhang2.

Om du eller någon närstående har svårt att höra även med hjälp av starka hörapparater och inte förstår vad som sägs, kan ett cochleaimplantat vara lösningen.

Cochlear Implant recipient
”Sedan jag fick mitt implantat så har jag märkt att jag har blivit gladare och piggare. Och att få höra fågelsång och snön knarra under fötterna igen – det var en fantastisk upplevelse.”

Carl-Magnus från Borås

Så här fungerar ett hörselimplantat

De kan hjälpa dig att få tillbaka självförtroendet i sociala situationer genom att ge dig en bättre hörseluppfattning2, vilket kan bidra till att du får ett mer socialt och rikt liv tillsammans med vänner och familj.

Cochleaimplantat:

 • Gör att du hör tydligare2,3, inte bara starkare
 • Hjälper dig att förstå tal2
 • Låter dig höra många av de ljud du saknat
 • Förbättrar hörseln i bullriga miljöer1
 • Gör dig nöjdare med hörseln och förbättrar livskvaliteten4,5
 • Tillgängligt via hörselvården
 • Kräver ett väletablerat kirurgiskt ingrepp

Är du kandidat för ett hörselimplantat?

Cochleaimplantat kan hjälpa människor med svår till grav hörselnedsättning som inte längre drar nytta av att använda hörapparater.

För vissa med svår till grav hörselnedsättning kan hörapparater låta som en dåligt inställd radio på hög volym. Du kan höra delar av det som sägs, men orden är inte tydliga.

Obs! Att använda hörapparater är ett nödvändigt första steg i utvärderingsprocessen för cochleaimplantat.

Gör ett enkelt hörseltest

Vill du veta om ett cochleaimplantat kan vara rätt för dig eller din närstående? Svara på några korta frågor!*

Jag har svårt att prata i telefon.

På en skala från 1 till 5

1
2
3
4
5
Håller inte med
Håller med

Jag har svårt att följa med i samtal om två eller fler personer pratar samtidigt.

På en skala från 1 till 5

1
2
3
4
5
Håller inte med
Håller med

Jag har svårt att uppfatta vad de säger på TV.

På en skala från 1 till 5

1
2
3
4
5
Håller inte med
Håller med

Jag måste anstränga mig för att förstå samtal.

På en skala från 1 till 5

1
2
3
4
5
Håller inte med
Håller med

Jag oroar mig för att inte höra telefonen eller dörrklockan.

På en skala från 1 till 5

1
2
3
4
5
Håller inte med
Håller med

Jag har svårt att höra samtal i bullriga miljöer, till exempel ett stimmigt rum eller en restaurang.

På en skala från 1 till 5

1
2
3
4
5
Håller inte med
Håller med

Jag är osäker på var ljud kommer ifrån.

På en skala från 1 till 5

1
2
3
4
5
Håller inte med
Håller med

Jag kan missuppfatta ord i en mening och måste be folk att upprepa vad de säger.

På en skala från 1 till 5

1
2
3
4
5
Håller inte med
Håller med

Jag har svårt att uppfatta vad kvinnor och barn säger.

På en skala från 1 till 5

1
2
3
4
5
Håller inte med
Håller med

Jag har svårt att uppfatta talaren i ett stort rum, till exempel på ett möte eller en större tillställning.

På en skala från 1 till 5

1
2
3
4
5
Håller inte med
Håller med

Många jag pratar med verkar mumla (eller inte prata tydligt).

På en skala från 1 till 5

1
2
3
4
5
Håller inte med
Håller med

Folk blir irriterade eftersom jag missuppfattar vad de säger.

På en skala från 1 till 5

1
2
3
4
5
Håller inte med
Håller med

Jag missuppfattar vad andra säger och kommer med felaktiga svar.

På en skala från 1 till 5

1
2
3
4
5
Håller inte med
Håller med

Jag undviker sociala aktiviteter eftersom jag inte hör så bra och är rädd för att svara fel.

På en skala från 1 till 5

1
2
3
4
5
Håller inte med
Håller med

Min familj och mina vänner har sagt att de tycker att jag hör dåligt.

På en skala från 1 till 5

1
2
3
4
5
Håller inte med
Håller med
*Source: Koike, J.; Hurst, M.K.; and Wetmore, S. J. Correlation between the American Academy of Otolaryngology -Head and Neck Surgery five-minute hearing test and standard audiological data, Otolaryngology - Head and Neck Survery, Volume 111 (5), pp. 625-632.

Så här fungerar ett cochleaimplantat

Cochleaimplantat är utformade att kringgå de skadade sensoriska hårcellerna inuti hörselsnäckan, vilket ger stimulering direkt till hörselnerven. För lämpliga kandidater leder detta till ett tydligare ljud än med en hörapparat.

Cochleaimplantat kan göra det möjligt att höra ljud som du inte kunde höra tidigare.

Cochlear™ Nucleus®-system har två huvudkomponenter:

 1. Den externa ljudprocessorn
 2. Implantatet som opereras in under huden och ansluts till elektroder som förs in i cochlea.

Stegen till att få ett hörselimplantat

Din resa på vägen till bättre hörsel är värt varje steg. Läs mer om hur du skaffar ett hörselimplantat.

 • Steg 1: Prata med din audionom eller läkare

  Fråga om implantat är ett alternativ för dig. Din audionom kan bedöma om du eller din närstående kan få ut något av en implanterbar hörsellösning och ger vid behov en remiss till en specialistklinik.

 • Steg 2: Bedömning

  Kliniken använder sitt yrkeskunnande för att bedöma om ett implantat är rätt för dig. Om du eller din närstående uppfyller kriteriet för implantat kommer behandlingen att betalas av sjukvården.

 • Steg 3: Operation

  Hörselimplantat-kirurgi är ett välbeprövat ingrepp som endast tar ett par timmar och utförs av en specialiserad öronkirurg.

 • Steg 4: Tillpassning

  Det här är ögonblicket som du har väntat på! Omkring sex veckor efter operationen kommer din audionom att tillpassa din ljudprocessor så att du eller din närstående kan höra nya ljud genom implantatet. Det krävs tid och övning, men du kommer gradvis att vänja dig vid det nya sättet att höra och känna dig säkrare.

 • Steg 5: Rehabilitering och eftervård

  Teamet på din klinik är specialutbildade för att hjälpa dig eller din närstående att förstå de nya ljuden. Du kommer att ha flera besök på kliniken under de första månaderna, så att din audionom kan anpassa och finjustera ljudprocessorn för att ge dig en så bra hörselupplevelse som möjligt. Du kommer att ha tillgång till verktyg och stöd som hjälper dig att fortsätta öva hemma.

Se hur cochleaimplantat förändrar liv.

Cochlears ”Bättre Hörsel”-tjänst

Cochlears ”Bättre Hörsel”-tjänst vänder sig till personer med måttlig till svår hörselnedsättning och deras anhöriga, för att ge information och stöd på deras hörselresa. Om du vill ha mer information om hörselimplantat, registrera dig här.

Vi kan hjälpa dig att:

 • få mer information om implanterbara hörsellösningar som finns tillgängliga och vilken grad av hörselnedsättning de passar för.
 • svara på dina frågor. Vårt team med hörselspecialister finns här för att hjälpa dig.
 • få kontakt med andra som redan har ett hörselimplantat. Vi hjälper dig att komma i kontakt med en ambassadör från Cochlear som gärna delar med sig av sina personliga erfarenheter.
 • hålla dig uppdaterad med de senaste nyheterna via e-post och få inbjudningar till intressanta och informativa evenemang nära dig.

Kom i kontakt med oss

När du har registrerat dig kan du kommunicera direkt med en hörselspecialist från Cochlear som kan stötta dig på din hörselresa.

Du kan också prata med en av våra ambassadörer. Det är personer som redan har ett hörselimplantat från Cochlear och som gärna vill dela med sig av sina erfarenheter med dig.

REFERENS

 1. Hirschfelder A, Gräbel S, Olze H. The impact of cochlear implantation on quality of life: The role of audiologic performance and variables. Otolaryngol Head Neck Surg. 2008 Mar;138(3): 357-362.
 2. Fitzpatrick EM, Leblanc S. Exploring the factors influencing discontinued hearing aid use in patients with unilateral cochlear implants. Trends in Amplification. 2010, 14; (4): 199–210
 3. Runge CL, Henion K, Tarima S, Beiter A, Zwolan TA. Clinical outcomes of the Cochlear™ Nucleus® 5 cochlear implant system and SmartSound™ 2 signal processing. J Am Acad Audiol. 2016, 27; (6): 425–440.
 4. Granço FS, Fernandes NF, Morettin M, Costa Filho OA, Bevilacqua MC. The relationship between the speech perception and the degree of satisfaction among adult users of cochlear implants. International archives of otorhinolaryngology. 2013 Apr;17(02):202-7.
 5. Olze H, Szczepek AJ, Haupt H, Förster U, Zirke N, Gräbel S, Mazurek B. Cochlear implantation has a positive influence on quality of life, tinnitus, and psychological comorbidity. The Laryngoscope. 2011 Oct;121(10):2220-7

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultaten kan variera. Din öronläkare eller audionom informerar dig om de faktorer som kan påverka resultatet. Läs alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.
Läs bruksanvisningen för mer information, försiktighetsåtgärder och varningar.
De åsikter som uttrycks är individens åsikter. Rådgör med din öronläkare eller audionom för att avgöra om du är en kandidat för Cochlear-teknik.
Cochlear Nucleus 7-ljudprocessorerna är kompatibla med iPhone, iPad och iPod touch. För information om kompatibilitet, besök www.cochlear.com/global/sv/apps/sound-processor-and-app/compatibility
Cochlear, Hear now. And always, Nucleus och den ellipsformade Cochlearlogotypen är antingen varumärken eller registrerade varumärken som ägs av Cochlear Limited.

D1856517 V2