Bättre hörsel med Cochlear

Ett hörselimplantat kan göra hela skillnaden

Om hörapparaterna inte längre räcker till, är det dags att undersöka om hörselimplantat kan vara ett alternativ för dig. De kan bidra till att du upplever ljud på ett helt nytt sätt, och du kan fokusera mindre på din hörsel och mer på att leva i nuet.

Hörselimplantat kan vara lösningen när hörapparater inte räcker till

Även med hörapparater kan det hända att du eller någon närstående inte hör precis allt. Cochlear™ hörselimplantat skiljer sig från hörapparater. De är en beprövad lösning som är utformad för att göra ljud starkare och tydligare och hjälpa dig höra ljuden som du har saknat.

Om du eller någon närstående har svårt att höra även med hjälp av starka hörapparater och inte förstår vad som sägs, kan ett cochleaimplantat vara lösningen.

Cochlear Implant recipient
”Sedan jag fick mitt implantat så har jag märkt att jag har blivit gladare och piggare. Och att få höra fågelsång och snön knarra under fötterna igen – det var en fantastisk upplevelse.”

Carl-Magnus från Borås

Så här fungerar ett hörselimplantat

Cochleaimplantat kan vara lösningen om dina hörapparater inte längre räcker till. De är utformade för att ge dig eller din närstående tydligare ljud och tal.

Cochleaimplantat:

 • Är utformade för att göra olika ljud tydligare
 • Hjälper dig att förstå tal1
 • Låter dig höra ljuden du saknat
 • Förbättrar hörseln i bullriga miljöer2
 • Gör dig nöjdare med hörseln och förbättrar livskvaliteten
 • Positiva resultat i över 30 år med flera hundra tusen användare3
 • Tillgängligt via hörselvården
 • Kräver ett väletablerat kirurgiskt ingrepp

Är du kandidat för ett hörselimplantat?

Cochleaimplantat kan hjälpa människor med svår till grav hörselnedsättning som inte längre drar nytta av att använda hörapparater.

För vissa med svår till grav hörselnedsättning kan hörapparater låta som en dåligt inställd radio på hög volym. Du kan höra delar av det som sägs, men orden är inte tydliga.

Obs! Att använda hörapparater är ett nödvändigt första steg i utvärderingsprocessen för cochleaimplantat.

Gör vårt hörseltest

Vill du veta om ett cochleaimplantat kan vara rätt för dig eller din närstående? Svara på några korta frågor!

Jag har svårt att prata i telefon.

1
2
3
4
5
Håller inte med Håller med

Jag har svårt att följa med i samtal om två eller fler personer pratar samtidigt.

1
2
3
4
5
Håller inte med Håller med

Jag har svårt att uppfatta vad de säger på TV.

1
2
3
4
5
Håller inte med Håller med

Jag måste anstränga mig för att förstå samtal.

1
2
3
4
5
Håller inte med Håller med

Jag oroar mig för att inte höra telefonen eller dörrklockan.

1
2
3
4
5
Håller inte med Håller med

Jag har svårt att höra samtal i bullriga miljöer, till exempel ett stimmigt rum eller en restaurang.

1
2
3
4
5
Håller inte med Håller med

Jag är osäker på var ljud kommer ifrån.

1
2
3
4
5
Håller inte med Håller med

Jag kan missuppfatta ord i en mening och måste be folk att upprepa vad de säger.

1
2
3
4
5
Håller inte med Håller med

Jag har svårt att uppfatta vad kvinnor och barn säger.

1
2
3
4
5
Håller inte med Håller med

Jag har svårt att uppfatta talaren i ett stort rum, till exempel på ett möte eller en större tillställning.

1
2
3
4
5
Håller inte med Håller med

Många jag pratar med verkar mumla (eller inte prata tydligt).

1
2
3
4
5
Håller inte med Håller med

Folk blir irriterade eftersom jag missuppfattar vad de säger.

1
2
3
4
5
Håller inte med Håller med

Jag missuppfattar vad andra säger och kommer med felaktiga svar.

1
2
3
4
5
Håller inte med Håller med

Jag undviker sociala aktiviteter eftersom jag inte hör så bra och är rädd för att svara fel.

1
2
3
4
5
Håller inte med Håller med

Min familj och mina vänner har sagt att de tycker att jag hör dåligt.

1
2
3
4
5
Håller inte med Håller med
Källa: Koike, J.; Hurst, M.K.; and Wetmore, S. J. Correlation between the American Academy of Otolaryngology -Head and Neck Surgery five-minute hearing test and standard audiological data, Otolaryngology - Head and Neck Survery, Volume 111 (5), pp. 625-632.

Så här fungerar ett cochleaimplantat

Cochleaimplantat är utformade för att imitera funktionen hos ett friskt inneröra, den så kallade cochlean. Implantatet ersätter de skadade hörselhåren inuti cochlean för att ge ett tydligare ljud än hörapparater kan åstadkomma.

Cochleaimplantat kan uppfattas som ett stort framsteg eftersom de låter dig höra ljud som du inte kunde höra tidigare.

Cochlear™ Nucleus®-system har två huvudkomponenter:

 1. Den externa ljudprocessorn
 2. Implantatet som opereras in under huden och ansluts till elektroder som förs in i cochlea.

Stegen till att få ett hörselimplantat

Din resa på vägen till bättre hörsel är värt varje steg. Läs mer om hur du skaffar ett hörselimplantat.

 • Steg 1: Prata med din audionom eller läkare

  Fråga om implantat är ett alternativ för dig. Din audionom kan bedöma om du eller din närstående kan få ut något av en implanterbar hörsellösning och ger vid behov en remiss till en specialistklinik.

 • Steg 2: Bedömning

  Kliniken använder sitt yrkeskunnande för att bedöma om ett implantat är rätt för dig. Om du eller din närstående uppfyller kriteriet för implantat kommer behandlingen att betalas av sjukvården.

 • Steg 3: Operation

  Att operera in ett hörselimplantat är ett rutiningrepp som bara tar ett par timmar och utförs av en specialiserad öron-näsa-hals-kirurg.

 • Steg 4: Tillpassning

  Det här är ögonblicket som du har väntat på! Omkring sex veckor efter operationen kommer din audionom att tillpassa din ljudprocessor så att du eller din närstående kan höra ljud genom implantatet. Det krävs tid och övning, men du kommer gradvis att vänja dig vid det nya sättet att höra och känna dig säkrare.

 • Steg 5: Rehabilitering och eftervård

  Teamet på din klinik är specialutbildade för att hjälpa dig eller din närstående att förstå de nya ljuden. Du kommer att ha flera besök på kliniken under de första månaderna, så att din audionom kan anpassa och finjustera ljudprocessorn för att ge dig en så bra hörselupplevelse som möjligt. Du kommer att ha tillgång till verktyg och stöd som hjälper dig att fortsätta öva hemma.

Se hur cochleaimplantat förändrar liv.

Referens:

 1. Novak MA, Firszt JB, Rotz LA, et al. Cochlear implants in infants and toddlers. Ann Otol Rhino Laryngol Suppl 2000;185:46-49.
 2. Hirschfelder A, Gräbel S, Olze H. The impact of cochlear implantation on quality of life: The role of audiologic performance and variables. Otolaryngol Head Neck Surg. 2008 Mar;138(3): 357-362.
 3. Kwon BJ, van den Honert C. Dual-electrode pitch discrimination with sequential interleaved stimulation by cochlear implant users. J Acoust Soc Am 2006;120(EL1-EL6).