Åldern är inget hinder
för bättre hörsel1

Att drabbas av hörselnedsättning är vanligt, men det går också att behandla

En tredjedel av alla över 65 års ålder har en hörselnedsättning som påverkar deras förmåga att kommunicera med familj och vänner2. I motsats till vad de flesta tror, behöver det inte vara oundvikligt att förlora hörseln när vi åldras. Det finns beprövade behandlingar, även när hörapparaterna inte längre räcker till.

Att förlora hörseln med åldern. Låter det oundvikligt?

Det är en vanlig missuppfattning att cochleaimplantat bara är för unga. Faktum är, att cochleaimplantat kan hjälpa människor i ett stort åldersspann.

Lennart cochleaimplantat
"Nu kan jag vara social tillsammans med människor. Jag känner igen mitt gamla jag."

Lennart från Ekerö, Sverige

God hörsel är avgörande för ett hälsosamt åldrande2

Forskning från hela världen4 understryker den viktiga kopplingen mellan att höra och hälsosamt åldrande samt ger stöd för hur hörseln påverkar den allmänna hälsan och välbefinnandet.

Många tror att hörselnedsättning kan…

Leda till isolering och utanförskap i samhället

Påverka relationer

Påverka kommunikationen med nära och kära

Ett betydande hälsoproblem

Uppemot 9 av 10 människor som har en nära familjemedlem med hörselnedsättning säger att det påverkar deras kommunikation4. Eftersom det i de flesta fall kan komma gradvis och utan smärta, så ignoreras ofta allvaret i den här åkomman eller avfärdas som oundvikligt.

Om den lämnas obehandlad leder hörselnedsättningen till att människor blir socialt isolerade och mindre oberoende, vilket är påfrestande för familje- och vänskapsrelationer. Hörselnedsättning är också kopplad till andra allvarliga hälsoproblem, såsom nedsatt kognitiv förmåga5, depression6-7 och fallrisk8. I vissa fall drabbar det även ekonomiskt, när det påverkar personens förmåga att fortsätta med sitt arbete4.

Gör vårt hörseltest

Behandling för livslångt hörande

Många människor är inte medvetna om att andra behandlingsalternativ finns när hörapparater inte längre räcker till.
När hörapparater inte längre räcker till, kan cochleaimplantat vara en lösning. Cochleaimplantat behandlar svårare hörselnedsättning genom att direkt stimulera hörselsnäckan (cochlean).
Cochleaimplantat har visat sig vara effektivare än hörapparater för taluppfattning i en rad situationer4 (till exempel i samtal på café eller restaurang, när man pratar i telefon, lyssnar på radio eller tittar på TV).

Nästa steg?

Om hörselnedsättningen påverkar ditt liv och hindrar dig att göra vad du njuter av, kan det vara dags att fundera över dina behandlingsalternativ. Om du är missnöjd med din hörapparat, prata med din audionom och fråga om ett cochleaimplantat kan fungera för dig.

Beställ en gratis informationsguide

REFERENSER:

 1. 1. Wilkerson BJ1, Porps SF, Babu SC. The Impact of Comorbidities in the Aging Population on Cochlear Implant Outcomes. Otol Neurotol. 2017 Sep;38(8):e285-e288. doi: 10.1097/MAO.0000000000001501.
 2. 2. World Health Organization. Deafness & Hearing Loss Factsheet. Available at https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss
 3. 3. World Health Organization. Ageing and health Factsheet. Available at https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health
 4. 4. Global state of hearing report 2019. D1591517
 5. 5. Livingston G, Sommerlad A, Orgeta V, Costafreda S, Huntley J, Mukadam N, et al. The Lancet Commissions: Dementia prevention, intervention, and care.
  The Lancet [serial on the Internet]. (2017, Dec 16); 3902673-2734.
 6. 6. Hsu W, Hsu C, Wen M, Lin H, Tsai H, Hsu Y, et al. Increased risk of depression in patients with acquired sensory hearing loss: A 12-year follow-up study.
  Medicine [serial on the Internet]. (2016, Nov); 95(44): e5312.
 7. 7. Barnett S. A hearing problem. American Family Physician [serial on the Internet]. (2002, Sep 1); 66(5): 911.
 8. 8. Stam M, Kostense P, Lemke U, Merkus P, Smit J, Kramer S, et al. Comorbidity in adults with hearing difficulties: which chronic medical conditions are related to hearing impairment? International Journal Of Audiology [serial on the Internet]. (2014, June); 53(6): 392-401.

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultaten kan variera. Din öronläkare eller audionom informerar dig om de faktorer som kan påverka resultatet. Läs alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.
De åsikter som uttrycks är individens åsikter. Rådgör med din öronläkare eller audionom för att avgöra om du är en kandidat för Cochlear-teknik.
Cochlear, Hear now. And always, Nucleus och den ellipsformade Cochlearlogotypen är antingen varumärken eller registrerade varumärken som ägs av Cochlear Limited.

D1856545