Prata med någon som varit i en liknande situation som din

Vi på Cochlear tillsammans med våra ambassadörer stöttar dig på din hörselresa.

När du överväger att skaffa ett hörselimplantat är det vanligt att det uppstår frågor och en känsla av osäkerhet. Då kan det vara bra att kunna prata med någon som redan har gått igenom det som du går igenom nu.

Cochlears ambassadörer är personer som har en hörsellösning från Cochlear. De ser fram emot att dela med sig av sina erfarenheter med dig. Det kan vara i en enskild konversation, i grupper, via telefon eller via e-post – det som passar dig bäst.

För dig som har en måttlig till grav hörselnedsättning och som upplever att hörapparaterna inte räcker till – vill du komma i kontakt med en ambassadör?

Kom i kontakt med en ambassadör

Här är en kort presentation av våra ambassadörer:

Carsten, Cochlear™ Nucleus® 7-användare på båda öronen

Typ av hörselnedsättning: Han har otoskleros som han fick vid 23 års ålder. Den påverkade mellanörat då och 2013 hjälpte inte hörapparat längre.

Efter drygt 40 år med hörapparater på båda öronen möjliggör mina CI att jag fortfarande vid 70 års ålder kan jobba 30 – 40 % med coachning och verksamhetsledning via telefon och online.

Gunilla, Cochlear™ Nucleus® Kanso-användare på ena örat och hörapparat på det andra

Typ av hörselnedsättning: Gravt hörselskadad på grund av Menières

Jag drabbades av Menières och hörseln på vänster öra slogs ut snabbt. 10 år senare var jag gravt hörselskadad på båda öronen och inga hörapparater hjälpte längre. Sedan jag fått mitt implantat har mitt sociala liv förändrats helt.

Jacob, Cochlear™ Nucleus® 7-användare på ena örat och en GN Resound hörapparat på det andra örat.

Typ av hörselnedsättning: Cogans syndrom (autoimmun sjukdom) som inom loppet av två veckor nästan slog ut all hörsel.

Mitt implantat har förändrat mitt liv utifrån alla aspekter i livet vad gäller hälsa, relationer, arbete och fritid. Jag är en aktiv och social person och alla mina upplevelser blir nu mer fullständiga och mina möjligheter i livet mycket mindre begränsade.

Lars Olof, Cochlear™ Nucleus® 7-användare på båda öronen

Typ av hörselnedsättning: Han diagnostiserades med en progressiv hörselnedsättning vid 18 års ålder.

Jag fick hörapparater på båda öronen men planerade för ett liv som döv. Mina två implantat gör att jag får en så mycket mer komplett ljuduppfattning. Känslan av att kunna se någon i ögonen när jag pratar är obeskrivlig. Jag har fått ett nytt liv.

Lennart, Cochlear™ Nucleus® 7-användare på ena örat och GN Resound hörapparat på det andra örat.

Typ av hörselnedsättning: Progredierande hörselnedsättning sedan 62 års ålder

När min hörselnedsättning kom började jag isolera mig mer och mer och undvika sociala samanhang. När jag fick mitt CI var det som att få livet tillbaka, att samtala med min fru, leka med barnbarnen och vara en del av det aktiva livet igen.

Bjarne, Cochlear™ Nucleus® 7-användare på båda öronen

Typ av hörselnedsättning: Han förlorade hörseln i en bilolycka

Jag är en pensionerad ingenjör som inte vill sluta jobba. Jag är uppvuxen i en normalhörande familj och förlorade hörsel vid en bilolycka. Implantaten gav mig musiken åter och modet att göra utlandsresor.

Jessica, Cochlear™ Nucleus® 7-användare på ena örat och GN Resound hörapparat på det andra örat

Typ av hörselnedsättning: Hon är född med lindrig hörselnedsättning följt av plötsligt hörselbortfall

Efter att jag fick mitt CI har jag blivit en missionär som tycker att alla borde få känna till möjligheterna. Jag tycker att det är viktigt att även anhöriga till kandidater får stöd och råd.

Louise, Cochlear™ Nucleus® Kanso-användare på ena örat och hörapparat på det andra örat.

Typ av hörselnedsättning: Hon förlorade hörseln på grund av att en raket smällde av i närheten av henne på nyårsafton för över 20 år sedan.

Min bullerskada och tinnitus försämrades gradvis och när hörapparaterna inte hjälpte längre fick jag mitt CI. Jag har fått mitt liv och viljan att gå på event och aktiviteter tillbaka igen.

Mia, Cochlear™ Baha® 5-användare på båda öronen

Typ av hörselnedsättning: Hon var ”öronbarn” och i tidig ålder fick hon operera bort hörselben pga polyper.

En sak vet jag – jag ångrar inte en dag att jag skaffade Baha. Då trodde jag att jag var ensam och visste ingenting om det. Dans och musik betyder mycket för mig, men även att kunna uppskatta tystnaden. Det var först i vuxen ålder jag fick hörseln tillbaka, tack vare Cochlear.

Julia, Cochlear™ Nucleus® 5-användare på båda öronen

Typ av hörselnedsättning: Döv sedan födseln

Jag fick mitt första implantatet när jag var 2 år och mitt andra när jag var 8 år gammal. Min hörselskada har aldrig hindrat mig från att göra vad jag vill. Jag har alltid levt mitt liv som att jag har samma förutsättningar och möjligheter som alla andra. Jag har nyligen varit utbytesstudent i USA och ska snart till Hongkong som utbytesstudent.

Anna, Cochlear™ Baha® 5-användare på båda öronen

Typ av hörselnedsättning: Döv sedan födseln

Jag fick min första Baha vid 6 års ålder och har provat på många processorer och hörselhjälpmedel under årens lopp. Jag vill hjälpa andra och föreläser idag om Baha och min hörselresa.

Börje, Cochlear™ Nucleus® 6-användare på ena örat och hörapparat på andra

Typ av hörselnedsättning: Han förlorade hörseln över en natt på båda öronen 2016

Mitt cochleaimplantat har gjort att jag återigen kan delta och kommunicera med min familj, höra fågelsång igen och prata i telefon.

Anna, Cochlear™ Nucleus® 6-användare på vänster öra och en hörapparat från ReSound på höger öra.

Typ av hörselnedsättning: Hon förlorade hörseln gradvis från 20 års ålder

Jag fick mitt cochleaimplantat (CI) 2014, önskade att jag gjort det tidigare men mina barns CI-operationer kom emellan. Jag har under åren samlat på mig många erfarenheter och kunskaper om hörsel. CI, hörapparater, hörseltekniska hjälpmedel både på arbetet och i skolan. Att vara Cochlear-ambassadör är ett sätt för mig att bidra till en hörselsmart värld.

Carl-Magnus, Cochlear™ Nucleus® 7-användare på ena örat och döv på andra örat.

Typ av hörselnedsättning: Progredierande hörselnedsättning sedan han var i tonåren

Hörseln försvann snabbt på båda öronen vilket ledde till sjukskrivning och sjukpension. Jag fick mitt cochleaimplantat i januari 2010 och fick mycket bra resultat. Jag kunde återigen delta i samtal, ta kontakt och engagera mig mer i olika saker. När jag fick Nucleus 7 i september 2017 tog jag ytterligare ett stort steg på min hörselresa.

Våra ambassadörer är personer som redan har ett hörselimplantat från Cochlear och som gärna vill dela med sig av sina erfarenheter med dig:

  • De kan ge dig information och stötta dig på din väg mot ett bättre hörande
  • De kan dela med sig av sina egna erfarenheter kring hörselimplantat och svara på dina personliga frågor
  • De kan ge dig tips på hur du använder dina Cochlear-produkter och tillbehör

Vi vill gärna hjälpa dig att komma i kontakt med en ambassadör

Kom i kontakt med en ambassadör

D1884844